Het familierecht is zeer veelzijdig. Internationaal rechtelijke aspecten kunnen een rol spelen, of grote zakelijk belangen zoals in geval van een echtscheiding van een ondernemer. Om die reden werk ik samen met deskundigen op zowel financieel als fiscaal gebied evenals op het gebied van (kinder)coaching en begeleiding.

Ik sta al ruim 11 jaar cliënten bij in echtscheidings procedures, mediation en andere familierechtelijke en erfrechtelijke procedures. Familierecht, jeugdrecht en erfrecht, zijn aantoonbaar mijn specialismen.

Iedere zaak betekent voor mijn cliënten een persoonlijke en emotionele fase in het leven en dat begrijp ik. Ik zie het als mijn taak om uw belangen in het oog te houden en daarbij de juridische weg te bewandelen die het meest in uw belang is. Ik bied mijn cliënten persoonlijke aandacht en grondige juridische kennis en sta u bij gedurende de gehele procedure. Mijn dossiers representeren geen nummers maar mensen.