top of page
accolade-lichtblauw_bewerkt.png

ECHTSCHEIDING

Er zullen veel vragen op u afkomen:

  • Is er sprake van gemeenschap van goederen, of bent u gehuwd op huwelijkse voorwaarden? Het huwelijksvermogen zal ook afgewikkeld moeten worden.

  • Wat gebeurt er met de echtelijke woning of met een eventuele onderneming?

  • Moet er kinder- dan wel partneralimentatie worden vastgesteld?

  • Hoe moet het pensioen worden verdeeld?

  • Wat zijn de fiscale gevolgen van de echtscheiding?

In het geval van minderjarige kinderen dient een ouderschapsplan te worden opgesteld met daarin afspraken over zaken als de zorg over en de kosten van de kinderen.

Wanneer u niet door middel van mediation uw echtscheiding kunt of wilt regelen, zal ik uitsluitend uw belangen behartigen en alleen namens u een eenzijdig verzoek tot echtscheiding bij de rechtbank indienen. Uw ex-partner zal dan een eigen advocaat in de arm moeten nemen. Ik hecht er groot belang aan een vechtscheiding te voorkomen. Doorgaans kunt u dan onder begeleiding van de advocaten alsnog tot overeenstemming komen. De procedure kan vervolgens worden afgewikkeld.

Wilt u informatie over alle zaken die betrekking hebben op uw echtscheiding?

bottom of page