top of page
accolade-lichtblauw_bewerkt.png

ERFRECHT

Erfrecht leidt steeds vaker tot conflicten als gevolg waarvan een advocaat wordt ingeschakeld in plaats van een notaris. Een advocaat kan immers wel procederen voor de rechtbank. Er kan sprake zijn van problemen met een executeur of bewindvoerder, die zijn taken niet goed uitvoert of u niet naar behoren informeert. Mogelijk zijn er ook problemen met stiefouders, wanneer een ouder overlijdt of ouders gescheiden zijn.

Iedereen krijgt op enig moment in zijn leven te maken met de afhandeling van een erfenis. En ook met betrekking tot de verdeling van de nalatenschap kunnen problemen ontstaan. In al deze gevallen adviseer ik u en, indien noodzakelijk, sta ik u bij in een juridische procedure.
Heeft u behoefte aan nadere informatie over erfrecht?

bottom of page