Hooghiemstraplein 99   3514 AX Utrecht   er@robertadvocaat.nl   030 - 227 0258   06 - 539 66 832

© 2019 door Eleonoor Robert.

Design: Zin Grafisch ontwerp

FAMILIERECHT

Familierecht is een zeer veelzijdig rechtsgebied. Grondige juridische kennis en psychologisch inzicht zijn daarbij onontbeerlijk. Het familierecht omvat veel meer dan echtscheidingsprocedures en mediation:

 • Opstellen van een ouderschapsplan,

 • vaststelling en wijziging van kinder- en/of partneralimentatie,

 • boedelverdelingen (waaronder de woning, inboedel, aandelen in vennootschappen, etc.),

 • afwikkeling van huwelijkse voorwaarden en samenlevingscontracten,

 • pensioenverevening,

 • omgangsregelingen, gezag en voogdij,

 • vaststelling en ontkenning vaderschap,

 • draagmoederschap,

 • curatele, bewind en mentorschap,

 • naamrecht,

 • erfrecht,

 • internationale aspecten

Waarmee kunnen wij u eveneens bijstaan? Heeft u vragen met betrekking tot één of meer van deze onderwerpen?