top of page
accolade-lichtblauw_bewerkt.png

FAMILIERECHT

Familierecht is een zeer veelzijdig rechtsgebied. Grondige juridische kennis en psychologisch inzicht zijn daarbij onontbeerlijk. Het familierecht omvat veel meer dan echtscheidingsprocedures en mediation:

 • Opstellen van een ouderschapsplan,

 • vaststelling en wijziging van kinder- en/of partneralimentatie,

 • boedelverdelingen (waaronder de woning, inboedel, aandelen in vennootschappen, etc.),

 • afwikkeling van huwelijkse voorwaarden en samenlevingscontracten,

 • pensioenverevening,

 • omgangsregelingen, gezag en voogdij,

 • vaststelling en ontkenning vaderschap,

 • draagmoederschap,

 • curatele, bewind en mentorschap,

 • naamrecht,

 • erfrecht,

 • internationale aspecten

Heeft u vragen met betrekking tot één of meer van deze onderwerpen of wilt u iets anders weten?

bottom of page